שימור לקוחות וביטוח

עד כמה לקוחות חברות ביטוח בעולם מתכוונים לרכוש את המוצר הבא מחברת הביטוח הנוכחית שלהם?