מגזר עסקי מגזר פרטי

Home/שימור לקוחות/מגזר עסקי מגזר פרטי

מגזר עסקי מגזר פרטי

מגזר עסקי מגזר פרטי

או

שימור לקוחות במגזר העסקי מול שימור לקוחות במגזר הפרטי

ההפרדה בין שימור לקוחות במגזר הפרטי לשימור לקוחות במגזר העסקי, נובעת מטיב ואופי העבודה הנדרשים בכל אחד מהמגזרים.

נתחיל בדומה :

  1. גם בשימור לקוחות עסקיים וגם בשימור לקוחות פרטיים חשוב לייצר מערך שימור מובנה, מערך מודיעין עסקי תחרותי, מערך נאמנות לקוחות ושאר הנושאים המפורטים באתר.
  2. מאפיין דומה נוסף, חשוב ומרכזי: גם לקוח וגם לקוח עסקי רוצים לקבל שירות איכותי, שהחברה עימה הם מתקשרים תשקיע בהם, תפתיע אותם לטובה ותראה בדרכים שונות שהעובדה שהם לקוחות החברה חשובה לה.
  3. בשני המגזרים יש צורך בשמירה על ערוצי תקשורת פתוחים עם הלקוחות, ולמידה מהם.

ולשוני בין שימור במגזר העסקי לפרטי:

  1. מורכבות הטיפול: לקוח עסקי, העיקר כשמדובר בארגון גדול, מרובד יותר, עם מספר אנשים בארגון שיש לטפח. חשוב שמנהל הלקוח יתחזק את המודיעין העסקי בתוך הארגון ויטפח את כל הגורמים הקשורים/עלולים להיות קשורים בעסקה עם חברתך.
  2. בדרך כלל, בשימור לקוחות עסקיים כמות הלקוחות קטנה משמעותית מאשר בשימור לקוחות פרטיים, ומטבע הדברים ניתן להשקיע יותר: הן בתשמת לב והן במשאבים.
  3. שימור לקוחות פרטיים דורש כמעט תמיד השקעה גדולה יותר בטיוב ותחזוקה מתמדת של נתוני בסיס הלקוחות.
  4. קל יותר ללמוד מלקוח עסקי מה "ישמח" אותו, ולתת מענה פרטני לעומת לקוח פרטי שקשה להקיש מדעתו לגבי טעמם של מסת הלקוחות.

ניתן לסכם ולומר ששימור לקוחות עסקיים דורש עבודה מורכבת יותר ופתרונות מגוונים יותר עם בסיס נתונים קטן, יחסית, ואילו שימור לקוחות פרטיים מכתיב פתרונות רחבים ופשוטים יותר בעבודה מורכבת עם בסיס הנתונים.

אבל הצורך בתחזוקה קבועה, בתקשורת מתמדת, ובכל אבני הבסיס המרכיבות את שימור הלקוחות, משותף הן ללקוחות פרטיים והן ללקוחות עסקיים.