משוב הרצאת שימור לקוחות

Home/הרצאות/משוב הרצאת שימור לקוחות

משוב הרצאת שימור לקוחות

משוב הרצאת שימור לקוחות

כשאתם באים להזמין הרצאה לארגון, מעבר לעלות ההרצאה, העלות המשמעותית ביותר, היא בזמנם של העובדים והמנהלים, ובתשומת הלב שאתם דורשים מהם..

בחרו בקפידה את הההרצאה והמרצה.

מצורף משוב הרצאת שימור לקוחות

קורס: 2110/12 קורס ניהול תהליכי שיווק – המי"ל

מרצה: מיכל דגן

תאריך ביצוע משוב: 23/04/2013

2110/12קורס ניהול תהליכי שיווק – המי"ל ממוצע כללי

שאלה

קבוצה

ממוצע

המנחה בקיא בחומר הלימוד

הדרכה

9.57

קצב השיעור הועברו בצורה מעניינת

הדרכה

9.43

המנחה ניצל את הזמן כראוי

הדרכה

9.29

המרצה גילה אכפתיות וסבלנות לפניות התלמידים

הדרכה

9.71

המנחה שיתף את התלמידים

הדרכה

9.43

ממוצע הדרכה

9.49

משוב הרצאת שימור לקוחות