ניתוחי מקרה

Home/ניתוחי מקרה

ניתוחי מקרה

ניתוחי אירוע case studies

שימור לקוחות, חווית לקוח, מכירות

ניתוח מקרה חווית לקוח, במוקד התיאום
ניתוח מקרה שימור לקוחות והקטנת נטישה
ניתוח מקרה "כמעט ונפגע" – נטישה המונית שנמנעה ברגע האחרון
ניתוח אירוע – חווית לקוח (מסע הלקוח)
ניתוח אירוע – שביעות רצון לקוחות ועובדים
ניתוח אירוע – חווית לקוח ושירות פנים ארגוני
ניתוח מקרה שיפור מערך מכירות
ניתוח מקרה – שימור לקוחות מגדיל הכנסות
CASE STUDY – איפה יושב שימור הלקוחות?