ת'כלס, שימור לקוחות!

Home/ייעוץ עסקי, מאמרים, שימור לקוחות/ת'כלס, שימור לקוחות!

ת'כלס, שימור לקוחות!

ת'כלס, שימור לקוחות!

סל כלים, "טריקים" ורעיונות עדכניים

לשיפור שימור הלקוחות

בכל עסק – קטן, בינוני או גדול

בהרצאה ממוקדת הכולל הדגמות והמחשות

*כולל גליון עבודה ליישום מיידים ומוצלח