אסטרטגיה עסקית

Home/Tag:אסטרטגיה עסקית

שירות בסניף – שירות במוקד

שירות בסניף – שירות במוקד נכתב על ידי מיכל דגן ברעם איפה אתה רוצה ששימור הלקוחות שלך יתרחש? התפתחות הפלטפורמות הטכנולוגיות, יחד עם האבולוציה בהתנהגות הצרכנים, מייצרות הזדמנויות מחד, אך גם צורך בהתאמות ובשינויים בארגונים השונים.