אסטרטגיה שימור לקוחות

Home/Tag:אסטרטגיה שימור לקוחות

מדדי שימור לקוחות

מדדי שימור לקוחות אחד הנושאים הכי משמעותיים, שבאמצעותו ניתן לשפר את נתוני שימור הלקוחות, הוא נושא המדידה. "מה שלא מדיד לא מנוהל", משפט שנכון במערכי מכירות, במערכי שירות לקוחות, ובצוותי התפעול,  בוודאי ובוודאי נכון למערכי שימור לקוחות.